nutrition

 

Jag äter riktig mat – färska, naturliga livsmedel som kött, grönsaker och frukt. Jag väljer hellre livsmedel som är näringsrika, med massor av naturligt förekommande vitaminer och mineraler än livsmedel som har fler kalorier men mindre näring. Livsmedelskvalitet är viktigt. Jag är noga med var mitt kött, min fisk och mina ägg kommer från, och köper ekologiskt  lokalproducerat så ofta som möjligt.

Detta är inte en ”diet” – Jag äter så mycket som jag behöver för att bibehålla styrka, energi, aktivitetsnivåer och en hälsosam kroppsvikt. Jag strävar efter en välbalanserad kost, så jag äter både djur och en betydande mängd växter. Jag saknar inte kolhydrater, jag får dem från grönsaker och frukter i stället för bröd, spannmål eller pasta. Mina måltider har troligen högre i fetthalt än du skulle kunna föreställa dig, men fett är en frisk källa av energi när det kommer från högkvalitativa livsmedel som avokado, kokos och gräsutfodrat nötkött.

Att äta såhär är idealiskt för att upprätthålla en hälsosam metabolism och för att minska inflammation i kroppen. Det är bra för kroppssammansättning, energinivåer, sömnkvalitet, mental inställning och livskvalitet. Det hjälper till att eliminera sockerbegär och återupprättar en sund relation till mat. Det fungerar också för att minimera risken för en mängd livsstilssjukdomar och tillstånd, som diabetes, hjärtinfarkt, stroke och autoimmunitet.

Så där har du det – 60 sekunder som sammanfattar, ”Varför jag äter som jag gör

♥♥♥

Nutrition in 60 Seconds

I eat real food – fresh, natural food like meat, vegetables and fruit.  I choose foods that are nutrient-dense, with lots of naturally occurring vitamins and minerals, over foods that have more calories but less nutrition.  And food quality is important – I’m careful about where my meat, seafood and eggs come from, and buy organic local produce as often as possible.

This is not a “diet” – I eat as much as I need to maintain strength, energy, activity levels and a healthy body weight.  I aim for well-balanced nutrition, so I eat both animals and a significant amount of plants.  I’m not lacking carbohydrates – I just get them from vegetables and fruits instead of bread, cereal or pasta.  And my meals are probably higher in fat than you’d imagine, but fat is a healthy source of energy when it comes from high-quality foods like avocado, coconut and grass-fed beef.

Eating like this is ideal for maintaining a healthy metabolism and reducing inflammation within the body.  It’s good for body composition, energy levels, sleep quality, mental attitude and quality of life.  It helps eliminate sugar cravings and reestablishes a healthy relationship with food.  It also works to minimize your risk for a whole host of lifestyle diseases and conditions, like diabetes, heart attack, stroke and autoimmune.

So there you have it – 60 seconds that concisely summarizes, “Why I eat the way I eat.”

 

Kommentera