Glukos är en enkel sockerart och förekommer främst i frukt, grönsaker, stärkelse och gryn. Kroppen tar glukos och gör om till energi. Glukos kan användas av alla organ i kroppen, hjärnan hjärtat, lungorna och musklerna. Finns inte glukos kan kroppen tillverka det själv. Glukos kan även brytas ned från protein.

Det finns kolhydrater som består av två sockermolekyer och tas mycket snabbt upp av kroppen. Tex en Glukosmolekyl och en fruktosmoleky bildar sackaros. Exempel på sackaros är strösocker, rörsocker, honung eller sirap.

sackaros

Dessa består av 50% glukos och 50% fruktos. ETT klipp med saxen så var det klart för kroppen att ta upp direkt i blodet via tarmväggen.

Kroppen tål ganska bra glukos från naturliga kolhydratkällor såsom stärkelse. Stärkelse är långa kedjor av glukos och bryts därför ner långsammare av kroppen. Det krävs fler klipp med saxen. Kommer glukoset från sackaros ger det blodsockersvängningar och insulinpåslag vilket både är fettinlagrande och inflammationsframkallande och alltså sjukdomsframkallande. Socker orsakarr alltså övervikt, fetma och andra välfärdssjukdomar. I många varor finns ”dolt” socker som man kanske inte tänker på. Se tex nedan bild tagen från en artikel i icakuriren.

46157_yoghurt_socker

Kolhydrater ger energi men höjer också blodsockret. För människan är det livsviktigt att blodsockret ligger på rätt nivå och för att reglera att det inte blir för högt finns det blodsockersänkande hormonet insulin. Ett hormon kan liknas vid kroppens budbärare. Insulinet kommer med meddelandet:

”Hallå Hallå!! Blodsockret börjar bli på tok för högt! Se till att lagra in sockret i cellerna så att sockret minskar i blodet! och sluta använd fett som bränsle utan försök använda så mycket som möjligt av allt det tillgängliga sockret! ”Sockret lagras in i cellerna som fett för användning vid mer bistra tider. Tyvärr (kanske man kan säga) så kommer inte några bistra tider för de flesta i dagens Sverige. Kan kroppen inte ta hand om allt glukos lagras överskottet in i levern eller andra inre organ som fett.

Om kroppen konstant ligger med ett för högt blodsocker blir cellerna som ett gäng trotsiga tonåringar som bara stänger av och slutar lyssna på insulinets uppmaning om att ta hand om sockret. Kroppen svarar med att skicka ut ännu mer insulin för att få cellerna att lyssna. Detta leder till insulinresistans som i sin tur kan leda till diabetes 2.