Vad är Fettsyror och varför är det så viktigt att ta vara på balansen i fettsyrorna ?

När forskare talar om fett gör man det ofta i termer av ”fettsyror”. Derssa ingår i en grupp ämnen som kallas lipider. Man kan likna det vid en liten flotte av fett. Dessa små flottar är olösliga i vatten och därmed också i blodet. Dessa små flottar, lipider, är därför nödvändiga för att ta upp och transportera fettlösliga vitaminer A, D, E och K. Äter du en sallad så är det därför alltid viktigt att även kombinera med lite fett, tex en fet dressing.

Naturliga fettsyror är fett som (tro det eller ej ?) finns naturligt i våra livsmedel. De naturliga fettsyrorna kan vara mättade och fasta i rumstemperatur eller flytande såsom växtoljor. De flesta livsmedel innehåller mer än en sorts fett. Mättade fetter hittar vi livsmedel från djurriket eller tex kokosfett från växtriket. En mättad fettsyra är en rak kedja av kolatomer med påkopplade väteatomer och två syreatomer i slutet av molekylkedjan.

mättade fettsyror

Alla kolatomer i den mättade fettsyran har två väteatom bunden till sig, det är därför den blir rak och stabil.

Om det i stället skulle fattas en väteatom böjer sig fettsyran, den blir flytande och kallas då omättad.

enkelomättad fettsyra

Den kan lätt reagera med andra ämnen och därför härskna. Mättat fett är alltså fast men är flytande vid över ca 30 grader. Fettet borde alltså ej vara i fast form i människan eller andra varmblodiga djur. Skulle en fisk som lever i kalla vatten innehålla mycket av det mättade fetet skulle den inte kunna röra sig. Därför innehåller den mest flytande sk fleromättat fett.

Fettet vi få i oss i maten är viktig för människan. Det blir till byggstenar i våra organ, vävnader och celler. Fettet förhöjer smaken ger mättnad och behöv för mineralupptag i tarmen. Av fettet tillverkas även alla våra hormoner och modersmjölken består till stora delar av mättade fetter. Detta låter ju riktigt farligt, eller…?